IZLETI

DNEVNI IZLET LIVNO

DNEVNI IZLET LIVNO

Polazak ispred škole u jutarnjim satima. Dolazak u Livno. Potom slijedi posjet Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica , koji je utemeljen sa ciljem da sustavno sakuplja, čuva, stručno zaštiti i znanstveno obradi, te prezentira muzejski materijal sa područja Hercegbosanske županije i šire.

Zatim slijedi posjet ranču Lištanac koji je napravljen u rustikalnom stilu sa mnoštvom originalnih eksponata iz prošlih vremena, kad su konji, magarad i volovi bili jedini pomagači čovjeku u radu.

Zatim slijedi ručak a preostalo vrijeme možete iskoristiti za zabavu i igre.

Cijena paket programa: cijena se naknadno dogovara, ovisno o odabranom programu(ručak,vodič..), broju osoba. Program se može po želji izmijeniti – kompletan program moguće je izmijeniti sukladno potrebama korisnika.

+ 387 39 706 561

Fax + 387 39 703 083

info@miskicbus.com

Antuna Mihanovića 25d

88220, Široki Brijeg
Miskic Bus d.o.o. © 2016. Sva prava pridržana